Oferta

• prowadzenie ksiąg handlowych

• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)

• prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego

• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

• sporządzanie deklaracji podatkowych

• prowadzanie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

• sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT,
VAT-UE

• obsługa kadrowo - płacowa

• dokumentacja ZUS

• reprezentowanie klienta w urzędach

• wyprowadzanie zaległości